Tư vấn Đấu thầu

Dịch vụ Tư vấn Đấu thầu còn được gọi là tư vấn lựa chọn nhà thầu hoặc tư vấn lập hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, tùy theo tính chất gói thầu được giao), phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, tùy theo tính chất gói thầu được giao) do MINH HA Co., Ltd đã thực hiện:

Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa, thiết bị cho các gói thầu, các cơ quan hoặc ban ngành ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng NaiTư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp cho một số cơ quan và ban ngành ở thành phố Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Bạc Liêu …
Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp cho một số cơ quan và sở ban ngành ở tỉnh Bình Dương, Đắk Nông …Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa cho một số đơn vị thuộc các cơ quan trung ương hoặc các bộ