Nhân lực

Là một tổ chức thống nhất, đồng bộ, gọn nhẹ với tính hiệu quả và chuyên nghiệp, MINH HA Co., Ltd là một tập thể những cán bộ có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác tư vấn xây dựng, được chia thành các bộ môn chuyên ngành tương ứng.

A

Bộ môn Kiến trúc

S

Bộ môn Kết cấu

WF

Bộ môn Nước – PCCC

QS

Bộ môn Dự toán

E

Bộ môn Điện

I

Bộ môn BIM