Minh Ha Construction Consultant Co., Ltd

Thông tin công ty

Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Thiết kế Minh Hà

Địa chỉ: 21/28 Trần Đình Xu, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028).3837.4656 – 3837.8997 – 3837.8998

Fax: (028).3837.4656

Email: minhha2002@gmail.com

Gửi liên hệ