Tổng quan

Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Thiết kế Minh Hà được thành lập vào ngày 23/4/2002, đến nay đã có hơn 21 năm kinh nghiệm thực hiện công tác Tư vấn Thiết kế, Quản lý dự án và các công tác Tư vấn xây dựng khác.

Qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay Chúng tôi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm cũng như các cơ sở vật chất, khả năng tài chính để thực hiện công tác Tư vấn thiết kế, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn đầu tư các công trình xây dựng, Quản lý dự án và các Dự án đầu tư.

Trong nhiều năm qua, Công ty Minh Hà đã thực hiện công tác: Tư vấn thiết kế, Tư vấn xây dựng, Quản lý dự án cho Khách hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Hiện nay, Công ty Minh Hà không ngừng phát triển và được sự tín nhiệm của các đối tác trong CÔNG TÁC TƯ VẤN THIẾT KẾ, QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CÁC CÔNG TÁC TƯ VẤN XÂY DỰNG KHÁC.

Giám đốc

ThS Nguyễn Sơn Hà