Tư vấn Thiết kế

MINH HA Co., Ltd đã cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cho các công trình của những khách hàng sau:

Thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán

Các công trình thuộc Công an tỉnh Bến Tre

Các công trình thuộc Công an Thành phố Cần Thơ

Các công trình thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp

Các công trình thuộc Công an tỉnh Long An

Các công trình thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng

Các công trình thuộc Công an tỉnh Tiền Giang

Các công trình thuộc Công an tỉnh Trà Vinh

Các công trình thuộc Công an tỉnh Bình Dương

Các công trình thuộc Công an tỉnh Đắk Nông

Các công trình thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa