Lĩnh vực hoạt động

Tên ngànhMã ngành
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
– Thiết kế quy hoạch xây dựng
– Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi)
– Khảo sát xây dựng
– Lập tổng dự toán và dự toán công trình
– Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
– Quản lý dự án
– Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp
– Đo đạc địa chính
– Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp
– Thiết kế quy hoạch xây dựng
– Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
– Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình
– Tư vấn đấu thầu
– Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình dân dụng, công nghiệp
– Thiết kế hệ thống mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựng
– Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV
– Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng công nghiệp
– Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng
– Thiết kế cơ điện công trình
– Thiết kế công trình: giao thông (cầu, đường bộ)
– Tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy
– Bồi dưỡng chỉ huy trưởng về phòng cháy chữa cháy
7110(Chính)
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng
7120
Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng dân dụng, sửa chữa nhà
4101
Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết:
– Xây dựng công nghiệp, giao thông, công trình lắp ghép
4102
Xây dựng công trình đường sắt4211
Xây dựng công trình đường bộ4212
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp
4299
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4312
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
4321
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
4329
Hoàn thiện công trình xây dựng4330
Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán các loại máy móc, thiết bị ngành xây dựng
4659
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng
4663
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Buôn bán phế liệu, phế thải kim loại
Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy, chữa cháy
4669
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính6209