Năng lực hoạt động xây dựng

Minh Ha Co,. Ltd tự hào là:

+ Công ty tư vấn có xếp hạng năng lực cao nhất theo Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 18/7/2019 của Bộ Xây dựng,

+ Công ty tư vấn đủ điều kiện về Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy theo Giấy xác nhận số 190/GXN-PCCC ngày 26/11/2020 của Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ – Công an thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty tư vấn đủ điều kiện về Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV theo Giấy phép hoạt động điện lực số: 390/GP-SCT ngày 07/10/2022 có thời hạn đến ngày 07/10/2027 do Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cấp.

  • Khảo sát xây dựng: Hạng I

  • Thẩm tra, thiết kế xây dựng công trình: Hạng I

  • Thiết kế, Giám sát thi công và mua sắm hàng hóa về PCCC

  • Quản lý Dự Án

    List Content goes here

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC