Tư vấn Giám sát

MINH HA Co., Ltd đã cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cho các công trình:

  • Các công trình thuộc Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân II

  • Các công trinh thuộc Điện lực Sài Gòn

  • Các công trình thuộc Điện lực Tân Thuận

  • Các công trình thuộc Điện lực Bình Phú

  • Các công trình thuộc Điện lực Tân Bình

  • Các công trình thuộc Ngân hàng ACB