Tư vấn Quản lý dự án

MINH HA Co., Ltd đã cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án cho những dự án:

  • Tư vấn QLDA thiết bị CNTT cho Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh

  • Tư vấn QLDA thiết bị CNTT cho UBND quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

  • Tư vấn QLDA các dự án đầu tư xây dựng công trình cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

  • Tư vấn QLDA cho Cục Quản lý đường bộ III

  • Tư vấn QLDA CNTT cho Cục thuế tỉnh Bình Dương

  • Tư vấn QLDA CNTT cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

  • Tư vấn QLDA thông tin liên lạc cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh