Tư vấn Khảo sát Xây dựng

Dưới đây là một số công trình mà MINH HA Co., Ltd đã cung cấp dịch vụ khảo sát xây dựng.

Tư vấn khảo sát địa hình và địa chất

Các công trình thuộc Công an tỉnh Bến Tre

Các công trình thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp

Các công trình thuộc Công an tỉnh Đồng Nai

Các công trình thuộc Công an tỉnh Trà Vinh

Các công trình do các đơn vị thuộc Bộ Công an làm chủ đầu tư

Các công trình thuộc Bộ CHQS tỉnh Bình Dương

Các công trình thuộc Tổng Cục VIII - Bộ Công an

Các công trình thuộc Tổng Cục An ninh - Bộ Công an

Tư vấn khảo sát địa chất các công trình thuộc Trường Cao đẳng An inh nhân dân II - Bộ Công an