Tư vấn Thẩm tra

MINH HA Co., Ltd đã cung cấp dịch vụ thẩm tra cho các công trình của các khách hàng sau:

  • Điện lực Sài Gòn

  • Điện lực Bình Phú

  • Điện lực Chợ Lớn

  • Điện lực Tân Thuận

  • Bộ CHQS tỉnh Bình Dương

  • Công an tỉnh Bến Tre

  • Công an tỉnh Vĩnh Long

  • Bệnh viện 30-4 thuộc Bộ Công an