Bộ môn Nước – PCCC

Cùng đồng hành phát triển song song với Bộ môn Kiến trúc và Bộ môn Kết cấu, Bộ môn Nước – PCCC thuộc quyền kiểm soát của Phòng Kỹ thuât, là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ công trình hay dự án nào.

Chức năng chính của Bộ môn này là chịu trách nhiệm về thiết kế cấp nước, thoát nước của công trình cũng như thế kế các phương án phòng cháy chữa cháy.

Bộ môn này được cấu thành bởi Trưởng bộ môn với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và các cộng sự năng động, tích cực và trẻ trung.