Bộ môn Kiến trúc

Bộ môn Kiến trúc do chủ trì bộ môn quản lý, đặt dưới sự kiểm soát của Phòng Kỹ thuật. Bộ môn này bao gồm các kiến trúc sư nhiều năm kinh nghiệm và bên dưới là các họa viên lành nghề.