Tư vấn Giáp pháp CNTT

Dưới đây là những dự án công nghệ thông tin mà MINH HA Co., Ltd đã cung cấp giải pháp thực hiện.

  • Xây dựng hệ thống kế nối và chia sẽ tín hiệu hình ảnh camera từ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đến Trung tâm chỉ huy Công an thành phố (Hồ Chí Minh)
  • Lắp đặt hệ thống camera quan sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh cho đoàn của Tổng thống Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh