Bộ môn Điện

Là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ công trình hay dự án nào, Bộ môn Điện đảm nhận trọng trách thiết kế các hệ thống: cấp điện, chiếu sáng bên ngoài công trình, chiếu sáng bên trong công trình, cơ điện, điện lạnh, chống sét … cho các dự án mà MINH HA Co., Ltd đảm nhận vai trò thiết kế.

Bộ môn Điện có Trưởng bộ môn với nhiều năm kinh nghiệm và các thành viên trẻ tài năng khác.