https://baomoi.com/can-tho-co-he-thong-kenh-va-song-ngoi-tuyet-voi-nhat/c/31991085.epi

Các gói thầu xây lắp Dự án Kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu do AFD tài trợ

Một số thông tin về dự án Dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Cần Thơ được đưa vào kế hoạch…