Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam ngày 06/5/2020

1. Ca nhiễm mới: 0 - Hôm nay: 0 - Lũy kế: 271 2. Ca tử vong: 0 - Hôm nay: 0 - Lũy kế: 0 3. Ca hồi phục: - Hôm nay: 0 - Luỹ kế: 232 (Nguồn: Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp…