Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam ngày 06/5/2020

1. Ca nhiễm mới: 0

– Hôm nay: 0

– Lũy kế: 271

2. Ca tử vong: 0

– Hôm nay: 0

– Lũy kế: 0

3. Ca hồi phục:

– Hôm nay: 0

– Luỹ kế: 232

(Nguồn: Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19 tại địa chỉ https://ncov.moh.gov.vn)