Tròn 20 năm hình thành và phát triển

Chúc mừng Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Thiết kế Minh Hà đã tròn 20 tuổi! Thương hiệu Minh Hà là luôn là bạn đồng hành với các chủ đầu tư về công tác tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án và tư vấn thiết kế các công trình dân dụng & công nghiệp … Ngoài ra, lĩnh vực tư vấn BIM đã được hình thành và sẵn sàng phục vụ khách hàng khi có nhu cầu.